Die Anzeige mit 62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
ZAUNPANEEL ZAUNPANEEL 8,18 € Metallkonstruktion Vereinigtes Königreich
62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer
Verkauft
62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer
62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer Bild 2
62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer Bild 3
62. Monteringsfäste plana tak/ Montagewinkel Flachdächer Bild 4
1/4
Standort:  Schweden Trelleborg
Anzeigendatum:  29.03.2024
Machineryline ID:  DL39461
Versteigerung:  1
Ausführungsdatum:  2024-03-27 12:00
Enddatum:  2024-04-03 11:00
Details:
Englisch
Übersetzen in Deutsch
Important sales information
Seller information
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Important sales information
Seller information
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon Kontaktdaten anzeigen eller Kontaktdaten anzeigen
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel Kontaktdaten anzeigen eller mail Kontaktdaten anzeigen för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / Kontaktdaten anzeigen
Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ Kontaktdaten anzeigen
Blekinge
Garnborns åkeri & maskin AB Kontaktdaten anzeigen/ Kontaktdaten anzeigen
Småland
Osby truck & maskin AB Kontaktdaten anzeigen / Kontaktdaten anzeigen
Sverige
Tabergs Åkeri AB Kontaktdaten anzeigen/ Kontaktdaten anzeigen
---
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects
All questions related to this auction or request for review can be addressed to
Logistics Partner Sweden by phone Kontaktdaten anzeigen or Kontaktdaten anzeigen
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Asset overall condition: Not used (New)
Seller / Repr: LogistikPartner Sverige AB
Location: Trelleborg, Sweden
62st Monterings fäste på plana tak för solpaneler
Ställbara 25-45 grader
Packade 1st i varje kartong på pall
Aluminium
62 pcs Mounting bracket on flat roofs for solar panels
Adjustable 25-45 degrees
Packed 1pc in each carton on a pallet
Aluminum
Mehr anzeigen
Metallkonstruktionen
Suchergebnisse: 202 Anzeigen
Anzeigen
Abonnieren